Vi sidder klar på telefon 70275555

Vilkår & Betingelser

Disse Vilkår & Betingelser gælder for alle bestillinger på hjemmesiden www.leasemore.dk. Enkelte undtagelser er gældende for  varer vedrørende festudlejning, som vil være fremhævet i Vilkår & Betingelser.

Aftalepart

Den juridiske enhed du indgår aftale med er:

Leasemore.dk v/ Ryby A/S
CVR nr. 37022713
Bagsværd Torv 2
2880 Bagsværd
E-mail: info@leasemore.com
Tlf.: 44986828
Herefter betegnet “LeaseMore” eller “Leasemore.dk”

Ordrebekræftelse

Kort efter, at du har afgivet en bestilling, vil du modtage en bekræftelse på, at bestillingen er modtaget. For ordrer der vedrører leasing gælder det, at vi vil foretage en kreditvurdering, som ligger til grundlag for den endelige ordrebekræftelse. Når der leases flere varer, kan vi, afhængig af resultatet af kreditvurderingen, kræve et depositum på op til seks måneders leasingydelse for at godkende ordren. Når ordren er behandlet, modtager du en ordrebekræftelse, som bekræfter, at varen er på lager, at du er kreditgodkendt, samt at varen vil blive leveret til dig. 

Festudlejning: Vi foretager ikke en kreditvurdering for ordrer der vedrører festudlejningsvarer.

Ordrebekræftelsen udgør sammen med nærværende Vilkår det samlede aftalegrundlag. Såfremt ordrebekræftelsen ikke lever op til dine forventninger, skal du straks gøre indsigelse. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår som fremgår af ordrebekræftelsen.

Levering & Montering

Leasemore leverer til adresser på Sjælland og Lolland Falster og kun til brofaste øer. Levering og mongerting er inkluderet i leasingydelserne og sker til din valgte leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Levering og montering sker til den adresse, du har angivet på ordrebekræftelsen. Levering og montering sker inden for på adressen. 

Du er ansvarlig for at lovlige vand/el og afløbs-installationer er tilgængelige på installationsstedet. Vores montører kan tilslutte el, vandtilførsel og afløb, men foretager ikke ændringer i installationer. Levering anses for at være sket, når du modtager varen. Hvis du har angivet det i forbindelse med bestillingen, tager vi din gamle maskine med retur uden beregning. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte leveringstidspunkt, vil vi pålægge et gebyr på 500 kr.

Festudlejning: Varer vedrørende festudlejning er ikke omfattet af overstående levering- og installeringsforhold. For varer vedrørende festudlejninger gælder følgende Vilkår & Betingelser:

Der tilbydes levering inklusiv afhentning af festudlejningsvarer i Storkøbenhavn for en meromkostning på 700 kr. Levering og afhentning sker til kantsten med mindre andet er aftalt.

Festudlejningsvarer kan afhentes uden meromkostning på Leasemores lager på følgende adresse: Bagsværd Torv 2, 2880 Bagsværd. Ved leje af fesudlejningsvarer opkræves der et refunderbart depositum på 500 kr.

Betaling & Oprettelse

Leasingydelsen bliver beregnet og skal betales når varen forlader vores lager og betalingen trækkes på din valgte betalingsform. Leasingperioden starter ved afsendelse af varen og leasingydelsen opkræves herefter på samme dag hver måned måneden. Ved betaling med kreditkort eller MobilePay pålægges der et administrationsgebyr på 7 kr. per abonnement per måned (gælder dog ikke festudlejning).

Festudlejning: For varer vedrørende festudlejning betales det fulde beløb for den aftalte periode ved afhentning eller levering af varen.

Ved levering af varen vil du blive bedt om at fremvise gyldigt billed-ID (eksempelvis kørekort eller pas). Du vil ligeledes blive bedt om at underskrive leasingkontrakten. Billed-ID’et og underskriften skal matche navnet på leasingkontrakten/ordrebekræftelsen.

Ved manglende betaling pålægges en rente på 1,20 % pr. påbegyndt måned. Nedenfor fremgår de gebyrer som LeaseMore opkræver i forbindelse med betaling eller for sen/manglende betaling:

 • Depositum ved leje af festudlejningsvarer: 500 kr.
 • Administrationsgebyr: 7 kr. per måned per abonnement (gælder dog ikke festudlejning)
 • Betalingsservice: 19 kr. per måned per abonnement (gælder dog ikke festudlejning)
 • Rykkergebyr jf. renteloven: 100 kr.
 • Gebyr for inkasso jf. renteloven: 100 kr.

Vi forbeholder os retten til at ændre gældende gebyrer med én måneds varsel, når ændringerne er sagligt begrundet, f.eks. hvis a) Der sker lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lign., som påfører os øgede omkostninger til administration eller lign. i forbindelse med den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services el. administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for, b) Dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration fordyres væsentligt (f.eks. ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.).

For tilkøbte serviceydelser kan gebyrer og gebyrforhøjelser indføres uden varsel. Du vil til enhver tid blive oplyst om prisen for en tilkøbt service inden servicen udføres.

Ejerforhold & Håndtering af produktet

Leasing- og lejegenstanden er til en hver tid LeaseMores ejendom i hele leasingperioden. Leasinggenstanden må ikke uden skriftlig godkendelse fremlejes eller overdrages til tredjemand. Leasinggenstanden må ikke flyttes fra det oprindelige installationssted i leasingperioden.

Vedligeholdelse af leasinggenstanden er dit ansvar fra det tidspunkt det er leveret på det aftalte leveringssted. Du er ansvarlig for at behandle produktet med rettidig omhu og vedligeholde det i overensstemmelse med brugsvejledninger. Du må ikke foretage ændringer eller reparationer på leasinggenstanden.

Det forudsættes at leasinggenstanden anvendes til almindeligt husholdningsbrug (ikke erhvervsmæssig brug). I modsat fald skal du erstatte en eventuel værdiforringelse af produktet ved ophør af leasingaftalen. Dog gælder dette forhold ikke for leasinggenstande, der falder under vores professionelle sortiment: Dette vil i så fald vil stå angivet på leasingkontrakten.

Du er erstatningspligtig, hvis leasinggenstanden bliver skadet i en sådan grad, at det vurderes, at det væsentligt har forringet leasinggenstandens værdi eller hvis leasinggenstanden bortkommer f.eks. som følge af tyveri.

Opsigelse

Leasingaftalen er uopsigelig de første 12 måneder. Herefter løber den indtil den opsiges. Leasingaftalen kan af hver part opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse af leasingaftalen skal du betale for afhentning- og afmonteringsomkostninger, hvilket pr. leasinggenstand udgør:

 • Husholdningsvaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner: 400 kr. inkl. moms.
 • Alle andre hvidevarer: 350 kr. inkl. moms.

Særlige betingelser gælder leasinggenstande i vores professionelle sortiment, hvilket tydeligt vil fremstå på leasingkontrakten, hvor følgende afhentning- og afmonteringsomkostninger pr. leasinggenstand udgør:

 • Husholdningsvaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner: 400 kr. inkl. moms.
 • Industrivaskemaskiner, industritørretumblere og industriopvaskemaskiner: 900 kr. inkl. moms.
 • Alle andre hvidevarer: 350 kr. inkl. moms.

Ved opsigelse vil leasingbetalinger fortsætte indtil leasinggenstanden er afhentet og i vores varetægt. Vi kontakter dig og aftaler afhentningen. Der vil ikke blive foretaget retablering af installationsforhold.

Festudlejning: For varer vedrørende festudlejning gælder, at lejeperioden løber i henhold til perioden angivet ordren. Lejeperioden kan forlænges efter aftale mod merbetaling.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler på leasemore.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit produkt.

Som erhvervskunder har du ingen fortrydelsesret.

Fortrydelsesret i forbindelse med montering

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår aftalen med Ryby A/S. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve et beløb svarende til 12 måneders ydelse. 

Fristen indebærer, at du har 14 dage, fra du indgår aftalen med LeaseMore, til at give besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til LeaseMore, der har behandlet din ordre eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i disse vilkår.

Erhvervskunder har ikke fortrydelsesret og er således ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Fejl/mangler og fri service

Ved fejl eller mangler ved leasinggenstanden, vil vi udbedre eller afhente og ombytte til en fejlfri enhed. Der ydes således fri service i hele aftaleperioden. Opdager du fejl, mangler eller har du behov for service på dit produkt, kan du skrive til os på support@leasemore.dk.

Det er dog en forudsætning, at disse fejl eller mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af leasinggenstanden eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis vi vurderer at fejl eller mangler skyldes fejlagtig brug af leasinggenstanden fra din side, forbeholder vi os retten til at opkræve servicegebyr, som vil være afhængig af omfanget af den service der skal ydes.

Når vi har aftalt et tidspunkt, hvor der udføres service, skal du sørge for at der nogen hjemme til at tage imod os. Ved forgæves kørsel opkræves der et gebyr på 499 kr. inkl. moms.

Misligholdelse

LeaseMore forholder sig retten til at opsige leasingkontrakten, hvis aftalen misligholdes væsentligt. Følgende forhold betragtes af LeaseMore som væsentlig misligholdelse:

 • Manglende rettidig betaling (jf. punkt 5),
 • Hvis du har givet os urigtige oplysninger i forbindelse med bestillingen, som blev lagt til grund ved indgåelsen af leasingaftalen,
 • Hvis du kommer under insolvensbehandling, herunder rekonstruktion, konkurs eller indleder forhandling om gældssanering,
 • Hvis du afgår ved døden.

Persondatapolitik og videregivelse af persondata

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. For virksomheder har vi også brug for firmanavn og CVR nr. I forbindelse med behandlingen af din bestilling kan vi indsamle oplysninger om din kreditværdighed fra kreditoplysningsbureauer for at sikre, at vi kan levere vores tjenester til dig på en sikker og ansvarlig måde.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos LeaseMore og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via leasemore.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandler i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan eksempelvis være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på support@leasemore.dk. Vi henvises til vores gældende privatlivspolitik, som findes her: https://leasemore.dk/privatlivspolitik

Ændringer & Overdragelse

Indholdet af nærværende Vilkår kan ændres med 2 måneders varsel.

LeaseMore kan overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen med dig til tredjemand.

Klagegang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte den forhandler, som leverede leasinggenstanden. Denne er oplyst i din ordrebekræftelse, som du har modtaget i din mail.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr